Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Nå kommer bransjeprogrammene

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har startet arbeidet med bransjeprogrammer i kampen mot sosial dumping
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm

Arbeidsministeren ønsker et oppstartsarbeid som bør gjennomføre grundige kartlegginger for å danne en form for ’bransjebilder’ for aktuelle bransjer, særlig for å avdekke hva som er de mest sentrale utfordringene i tilknytning til arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet, hva som er bransjens rammebetingelser, ressurser, kompetanse mv. 
Dette vil kunne gi oss et godt grunnlag for i neste omgang å sette konkrete mål og planlegge hensiktsmessige og treffsikre tiltak mot sosial dumping.
Renholdsbransjen har allerede tyvstartet på dette arbeidet. 
Bjurstrøm hadde 11. august et møte med NHO, NHO Service, LO og Arbeidsmandsforbundet for å drøfte forholdene i renholdsbransjene, inkludert en offentlig godkjenningsordning.

 

Du kan lese mer om branseprogram mot sosial dumping hos LO Aktuelt.
Annonse Annonse Annonse