Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Det nytter!

En 43 år gammel mann fra Buskerud er tilkjent 6,4 millioner kroner i erstatning fordi han ikke har fått de trygdeytelser han har hatt krav på etter en arbeidsulykke som 18-åring.
Håndtrykk1

Dommen i lagmannsretten, som ligger til grunn for det historisk store erstatningsbeløpet, kom etter at mannen har vist en utrettelig vilje til å kjempe for sin rett i 25 år. 
Han måtte selv føre sin sak i lagmannsretten fordi han ikke hadde råd til advokat. Når vi vet hvor komplisert trygderett kan være, er det imponerende at han likevel fikk rettens medhold. 
At mannen måtte kjempe i 25 år før han vant frem, viser imidlertid hvor sårbart et menneske kan være i et system der hverken leger eller saksbehandlere i trygdeetaten har vist evne eller vilje til å ta vedkommende på alvor. Skaden etter ulykken ble godkjent som yrkesskade. 
Likevel ble mannen nektet hjelp fra trygdekontoret fordi han ikke hadde fått en presis diagnose.

 

Du kan lese mer om at det nytter hos Aftenposten.
Annonse Annonse Annonse