Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Sliten på jobb og sliten hjemme

Nesten halvparten av oss sliter med å finne balansen mellom jobb og hjem.
Duene

– Bedriftene har mye å vinne på å tilrettelegge mer for samspill mellom jobbe og hjemmeliv, sier forsker Siw Tone Innstrand ved NTNU. Hennes ferske doktoravhandling bygger på to spørreundersøkelser med to års mellomrom blant mer enn 5000 arbeidstagere.
Tendensen er klar: De som i den første undersøkelsen opplever en sterk konflikt mellom jobb og hjem, rapporterer i større grad om utbrenthet to år senere. 
Ikke overraskende er det kvinnene som opplever konflikten oftest.

Du kan lese mer om ballansen mellom jobb og hjem hos Aftenposten.
Annonse Annonse Annonse