Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Frykter for ansattes liv og helse

Smertegrensen er nådd, sier leder for de fengselsansatte, Geir Bjørkli, som mener norske fengsler nå er fulle.
Geir Bjørkli - forbundsleder NFF
- Vi har mottatt det svakeste budsjettforslaget på mange år. Konsekvensene blir fortsatt nedbemanning, stort press på ansattes arbeidsmiljø og økt fare for skade på liv og helse, sier Bjørkli til Dagbladet. Forbundet organiserer mer enn 3.500 ansatte i norske fengsler. Bjørkli viser til at kriminalomsorgen allerede er underbudsjettert i dag og derfor har mange fengsler overskredet årets budsjett allerede.
 
 
Du kan lese mer om forbundslederens frykt for ansattes liv og helse hos Dagbladet.
 Annonse Annonse Annonse