Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Etablerer regionale verneombud

Arbeidsdepartementet har i dag fastsatt en justert forskrift om å etablere regionale verneombud i renholdsbransjen og i hotell- og restaurantbransjen.
Rødt eple

For å få til en effektiv ordning som partene i arbeidslivet kan stille seg bak, har det vært nødvendig å gjøre enkelte tilpasninger i den opprinnelige forskriften fra 16. november i fjor. Endringene innebærer at de regionale verneombudenes formelle ansettelsesforhold flyttes fra fagforbundene til Arbeidstilsynet. De regionale vernombudene skal utøve sitt virke uavhengig fra Arbeidstilsynets øvrige virksomhet. Den faglige instruksjonsmyndigheten legges derfor til Fondsstyret for regionale verneombud.

Ordningen skal som forutsatt finansieres av arbeidsgiverne, gjennom en avgift beregnet ut fra lønnskostnadene i den enkelte virksomhet.  De regionale verneombudenes hovedoppgave er å bidra til at det opprettes vernetjeneste på arbeidsplassene, og de har myndighet som ordinære verneombud inntil ordinært vernombud er på plass. 

Regionale verneombud fungerer som pådrivere for et godt arbeidsmiljø uten sosial dumping, ikke minst overfor små og mellomstore bedrifter. Ordningen med regionale verneombud ble innført for bygg og anlegg i 1981. En undersøkelse som departementet gjennomførte i 2007, viser bred enighet om at de regionale verneombudene gjør en viktig jobb for å bedre HMS og forebygge skader og ulykker.

 

Les forskriften her
Annonse Annonse Annonse