Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Strømmer til fagforeningene

Utenlandske arbeidstakere i Norge aksepterer ikke lenger elendige lønns- og arbeidsforhold. Nå har de begynt å organisere seg i stort monn.
Hjelm

I løpet av årets sju første måneder fikk Fellesforbundet over 3.900 nye medlemmer. 
Minst 1.300 av disse er polakker. I tillegg kommer mange litauere, latviere, bosniere, slovaker og andre nasjonaliteter.
Om lag 50 prosent av de nye medlemmene som jobber i hotell- og restaurantfagene, er fremmedspråklige, får Dagsavisen opplyst.
Antallet utenlandske medlemmer i Oslo Bygningsarbeiderforening har økt fra rundt 700 til om lag 1.000 bare siden mars i år. Det betyr at fire av ti av de totalt 2.500 medlemmene, nå er utenlandske.

 

Mer om utenlandske arbeidstakere som organiserer seg finner du hos Dagsavisen.
Annonse Annonse Annonse