Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Lav lønn og dyr bolig

Mange utenlandske sykepleiere som jobber i Norge blir underbetalt – og betaler også dyrt for å bo.
Hjerte tegning

Forskningsinstituttet Fafo har gjennomført en spørreundersøkelse for Sykepleierforbundet (NSF) som påviser sosial dumping av utenlandske sykepleiere i Norge, melder Sykepleien.no. 
Fafo har spurt 470 tillitsvalgte sykepleiere over hele landet, og rapporten sier blant annet at:
De utenlandske sykepleierne arbeider først og fremst mer enn det som er tillatt i lov- og avtaleverk.
Tillitsvalgte vet om utenlandske sykepleiere som tjener mindre enn det som er vanlig på stedet, og at de vet om sykepleiere som skylder penger til vikar- eller formidlingsbyrå.

 

Les mer om denne rapporten hos Vårt Land.
Annonse Annonse Annonse