Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Arbeidsulykker: store mørketall

Faren for å bli skadet i norsk arbeidsliv er fire ganger høyere enn hva offisiell statistikk gir inntrykk av.
Gutta ved sementblanderen utsnitt

Det inntreffer rundt regnet 90.000 arbeidsskader i Norge årlig, men bare 21.572 skader ble meldt inn til Nav i 2007. 
Underrapporteringen er omfattende i alle bransjer, men verstingene er hotell og restaurant, varehandel, bilverksteder samt bygg og anlegg.
20.000 nordmenn er til enhver tid rammet av arbeidsskader som gir mer eller mindre langvarige mén, det som på fagspråket kalles funksjonsnedsettelser.

 

Du kan lese mer om store mørketall for arbeidsulykker hos Aftenposten.
Annonse Annonse Annonse