Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Går på sikkerheten løs

Jernbaneverket setter store deler av arbeidet i skinnegangen ut på anbud til eksterne firmaer og denne politikken går på sikkerheten løs, advarer tillitsvalgt Bård Thorkildssen.
Grubler 1

Når store deler av arbeidet i jernbanen settes ut på anbud til eksterne selskaper, innebærer dette at mange entreprenører og underleverandører får tilgang til jernbanesporet.
Tillitsvalgte slår nå alarm om de sikkerhetsmessige konsekvensene av Jernbaneverkets omfattende anbudsbruk.
- Vi har en farlig arbeidsplass, da er sikkerhet avgjørende. 
Ute i anbudsjungelen har vi overhodet ingen kontroll med hva som skjer. 
For deg som er togpassasjer har det foreløpig ingen direkte effekt, men for oss ansatte ute i sporet er det et stort problem med mange aktører. Sikkerheten for dem som jobber ute i sporet er kraftig forverra, og det tas ikke på alvor, sier Bård Thorkildssen, tillitsvalgt i Jernbaneforbundet til Klassekampen.

 

Du finner mer om anbudspolitikk på sikkerheten løs i Klassekampen.
Annonse Annonse Annonse