Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Slås og trues

En av ti kvinner har opplevd vold eller trussel om vold fra brukere og kunder på jobb. Omsorgsarbeider Jeanette Østvang er selv blitt truet på jobben.
Peke

Kvinner i helse- og omsorgssektoren rammes oftest. Omsorgsarbeider Jeanette Østvang har jobbet i en bolig for psykisk utviklingshemmede i ti år, og har opplevd at beboerne kan være truende.
– Selvfølgelig skjer slike ting, det er ikke noe hyggelig, men det er aldri noen som har vært fysiske mot meg, sier Østvang.
Hun kjenner til helsearbeidere som er blitt utsatt for vold og forteller at det tilbys kurs i hvordan man skal takle vanskelige brukere for ansatte som føler de har behov for det.

Mer om denne saken finner du i Dagsavisen.
Annonse Annonse Annonse