Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Skolering og definering mot sosial dumping

Sykepleierforbundet skal videreføre arbeidet mot sosial dumping.
Holder hender1

Sosial dumping har stått på landsmøtets agenda. Ett av problemene er selve begrepet: 
Hva mener vi egentlig når vi snakker om sosial dumping? Å få definert begrepet er noe organisasjonen skal jobbe videre med. Landsmøtet pekte også på at skolering er viktig. 
NSF mener at sosial dumping har en direkte effekt for arbeidsinnvandrere, og en indirekte negativ effekt på lønns- og arbeidsvilkår for norske arbeidstakere fordi lønnsnivået undergraves.
"NSF ser derfor et behov for utforming av en politikk på dette området", står det i landsmøtetpapirene.

 

Du kan lese mer om Sykepleierforbundets syn på sosial dumping hos Sykepleien.no
Annonse Annonse Annonse