Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Alvorlige brudd på loven

Arbeidsbetingelsene til fire polakker som har snekret leiligheter på Sjusjøen beskrives av arbeidstilsynet som alvorlige brudd på lover og regler.
Snekker

Under en kontrollrutine sammen med Skatt Øst i midten av november ble forholdene avdekket og Arbeidstilsynet tok umiddelbart affære.
– Vi begjærte vedtak om stansing av arbeid inntil pålegg fra oss var etterkommet, forteller Ivar Fagernes i Arbeidstilsynet. De fire snekkerne jobbet i realiteten for 77 kroner timer. 
Hovedårsaken til at lønna ble såpass lav var at det blant annet ble trukket fra 600 kroner døgnet i diett. De fire snekkerne hadde også jobbet forbi 60 timers arbeidsuke uten overtid.
– Dette må karakteriseres som alvorlige brudd på arbeidsregler, forteller Fagernes.

 

Les mer om brudd på arbeidstidsbestemmelsene hos Østlendingen.
Annonse Annonse Annonse