Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Har aldri sett liknande ukultur

Den akademiske fridomen stikk djupt ved Universitetet i Oslo, men den kan vere ei fare for liv og helse, meiner universitetsdirektøren.
Forskrekket1

På Biologisk institutts allmøte med studentar, tilsette og universitetsleiinga, vart informert om hovudfunna i rapporten til Safetec Nordic, som slo fast dårleg laboratoriesikkerheit
– Ein må få til ei endring av kultur og haldningar. Eg har aldri opplevd ein kultur som ikkje sett lovavgjersler mindre på dagsordenen enn UiO, sa universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe på møtet, og viste til både arbeidsmiljøsakene den siste tida og Riksrevisjonen si manglande godkjenning av rekneskapet.

 

Du finner mer om rapporten til Safetec Nordic hos Universitas.
Annonse Annonse Annonse