Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Døde etter fall

Tommy (55) døde etter at han falt åtte etasjer ned i Pricewaterhouse Coopers-bygget. Uforsvarlige forhold, mente Arbeidstilsynet. Helt greit, mente meddommerne i tingretten.

Han hadde jobbet seg fra 12. til 8. etasje i det store Pricewaterhouse Coopers-bygget mellom operaen og Oslo S. Tommy monterte grenrør til et rør i en sjakt som gikk gjennom hele bygget.
Klokka var 12.30. Og Tommys kollega i etasjen under ham hørte et skrikog flere smell fra sjakta. 
Han begynte å løpe opp med en gang og i 
kjelleren fant han Tommy Myrell død. 
Han omkom momentant.

Les mer om rettsaken etter denne tragiske dødsulykken i Dagbladet.
Annonse Annonse Annonse