Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


På jobb for et godt arbeidsliv.

Mangel på systematisk HMS-arbeid er den vanligste årsaken til pålegg fra Arbeidstilsynet. Det ble gitt nærmere 4000 pålegg i 2011 fordi arbeidsgiver ikke hadde det mest elementære på stell.
Arbeidstilsynet ny logo

I årets årsrapport kan du blant annet lese om Arbeidstilsynets tilsyn med inneklima i offentlige bygg. 
I 2011 ble det gjennomført tilsyn i 128 skoler i 53 norske kommuner. 
80 % fikk pålegg om forbedring av systemer. 
Du kan også lese om Arbeidstilsynets tilsyn med legers arbeidstid, tilsyn med ungdomsbedrifter gjennom ungt entreprenørskap eller om erfaringene fra Arbeidstilsynets 2700 sosial-dumping tilsyn i 2011.

 

Les årsrapporten for 2011 – se film (webformat)
Annonse Annonse Annonse