Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Vi samarbeider oss ut av krisen

Samarbeidet i norsk arbeidsliv bidrar til at arbeidsløsheten ikke rammer oss så hardt som fryktet – og som andre land. Godt forhold mellom sjefer og ansatte gir få konflikter.
Terje og Anne Kristin

Arbeidsløsheten øker ikke så sterkt som fryktet, og nå nedjusterer norske myndigheter prognosene for hvor høy ledigheten kommer til å bli. Samtidig ser utsiktene stadig dystrere ut i andre land. 
Noe av årsaken til at norsk arbeidsliv slipper lettere unna, er det lave konfliktnivået og gode samarbeidsklimaet mellom ledelsen og de ansatte i norske bedrifter, mener Fafo-forsker Eivind Falkum. Han er en av bidragsyterne i en ny rapport om bedriftsdemokratiet.

 

Du kan lese mer om FAFO rapporten om bedriftsdemokratiet hos Dagsavisen.
Annonse Annonse Annonse