Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Europeisk kampanje om jobbstress

Det europeiske arbeidsmiljøorganet, EU-OSHA, har lansert den toårige kampanjen "Gode arbeidsplasser forebygger stress". Fire av 10 ansatte mener at stress ikke blir håndtert på en god nok måte på arbeidsplassen deres.
Stress - kampanje

EU-OSHAs materiale viser at 51 % av arbeidstakerne mener at arbeidsrelatert stress er utbredt på jobben sin. Den nye kampanjen skal bidra med ulike verktøy for å forebygge stress og psykososial risiko på arbeidsplassen.

EU-OSHA har oversatt mye av informasjonsmateriellet til norsk.

 

Materiellet og andre verktøy finner du her
Annonse Annonse Annonse