Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Kurs


Arbeidsmiljø grunnkurs - kombinert nettkurs

AOFs kurs i grunnopplæring arbeidsmiljø er godkjent av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (LO/NHO), din garanti for at kursene holder høy standard og kvalitet.
Eple2

AOF Norge, Norsk Interaktiv og Gyldendal har sammen utviklet et fleksibelt kursopplegg med få kursdager som allikevel ivaretar de kravene som partene stiller til kombinert grunnopplæring.
Det betyr at kurset består av en startsamling, en nettperiode og en avsluttende samling.
I nettperioden arbeider deltakerne individuelt med teori og oppgaver med god støtte fra en AOF veileder.

Du finner læremateriell og oppgaver på nett samt kommuniserer og samarbeider med veileder og de andre deltakerne.

Gjennomføring: 
Startsamling samt nett/e-læring.


Målgruppe for kurset:

Verneombud, ledere, AMU representanter, tillitsvalgte og andre med interesse for et godt arbeidsmiljø


Kursmateriell

Materiellet til kurset består av en grunnpakke (grunnhefte, arbeidsmiljøloven i kommentarutgave og relevante forskrifter), bransjehefte samt nettlisens. 


Kontakt: Nærmeste AOF avdeling på telefon 815 00 303 eller via aofnorge@aof

Mer informasjon: arbeidsliv@aof.no eller Erik på telefon 915 11 685

__________________________________________________________


Om AOF Norge

AOF Norge tilbyr gode og utviklende læringsarenaer og en profesjonell læringskultur.
Vi har svært lang erfaring med opplæring og veiledning av voksne mennesker med ulike erfaringer og ulikt ståsted.
Mer og mer opplæring skjer i forbindelse med arbeidsplassen og da er det viktig både for virksomheten og de ansatte at opplæringen skjer på en strukturert måte, basert på en gjennomprøvd pedagogikk og med dokumenterbare resultater.

AOF Norge er en av landets største og eldste kursaktører (etablert i 1931) og tilbyr opplæring på en lang rekke områder, eksempelvis fag/yrke, data/IKT, språk, HMS (helse-, miljø og sikkerhet), basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), organisasjonsopplæring, fritidskurs m.v.

AOF Norge har hovedkontor i Oslo, avdelinger over hele landet og et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk.

 

 
Annonse Annonse Annonse