Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Sjefen viktig for pensjonsalder

Ditt forhold til sjefen har betydning for om du velger AFP ved 62 år eller ønsker å fortsette å jobbe. Det viser seniorpolitisk barometer, gjengitt i fagbladet Arbeidervern.
Grubler 1

Ifølge Åsmund Lunde, direktør for Senter for seniorpolitikk (SSP) er det viktig for eldre arbeidstakere å tilhøre et miljø der det er spennende å være, følelsen av å bli brukt og være samfunnsnyttig. 
- De løfter ikke så fort og så mye som før, men de har sin erfaring og kompetanse, både faglig og sosialt, og kan ofte ha større evne enn unge til å takle kriser og se ting i sammenheng. Hvis de føler at de blir sett, regnet med og satt pris på, er det en sterk motivasjon til å bli i arbeidslivet utover de 63,5 år som i dag regnes som forventet pensjonsalder for dagens 50-åringer. 
Her er lederen gjerne helt avgjørende, understreker Lunde.

 

Mer om arbeidsmiljø og pensjonsalder finner du hos LO Aktuelt.
Annonse Annonse Annonse