Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


En leder som ser deg ….

Ønskedrøm eller virkelighet - Arbeidslivstelefonen får mange henvendelser fra medarbeidere som har noe å si om sin leder, hvordan denne personen er, og hvordan de skulle ønske at han eller hun var.
Jente4

Alle har en oppfatning av hvordan en leder skal være, og det mange ønsker seg er en leder som ikke bare er der, men som er reellt tilstedeværende og ser sine medarbeidere.  
En leder som ser de ansatte for hvem de er, og som det også går å prate med, er en leder med gode egenskaper. 
Gode lederegenskaper handler nettopp om å se, fange opp situasjoner og lede medarbeiderne. En leders viktigste oppgave er å få sine medarbeidere til å lykkes. 
Når dette skjer har de fleste virksomheter også mulighet til å lykkes, og dermed nå sine mål skriver Arbeidslivstelefonen i sitt nyhetsbrev for februar.

 

Du kan lese hele denne saken i nyhetsbrevet for februar 2011 som du finner i linken under.

 

hms/mm.nsf/lupGraphics/Arbeidslivstelefonen - nyhetsbrev februar 2011.pdf/$file/Arbeidslivstelefonen - nyhetsbrev februar 2011.pdf
Annonse Annonse Annonse