Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Dødsulykker på jobb

Over 40 prosent av dødsulykkene på norske veier involverer bilførere som kjører i jobben eller er på vei til eller fra arbeid.
Bil

Dette viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. 
Til sammen døde mer enn 63 sjåfører på jobb i perioden 2005-2010. 
Studien tar utgangspunkt i rapporter fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG) i perioden 2005-2010. 

 

Du kan lese mer om sjåfører som døde på jobb hos Arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse