Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Arbeidstilsynet opprettholder pålegg til Ernst & Young AS

Ernst & Young AS må endre arbeidstidsordningen for fire arbeidstakere med tittel manager og senior manager. Dagens praksis er i strid med arbeidsmiljøloven.
Mann og veggklokke

Direktoratet for Arbeidstilsynet har vurdert en klage fra revisorselskapet Ernst & Young AS om pålegg som selskapet ble ilagt av Arbeidstilsynet i Oslo etter tilsyn i 2008. Direktoratet opprettholder påleggene fra Arbeidstilsynet i Oslo.
Arbeidstilsynet er ikke enig i Ernst & Youngs tolkning av hva som er særlig uavhengig og ledende stilling. Vi har sett på hvordan de fire aktuelle arbeidstakerne utfører sine arbeidsoppgaver, og har kommet til at de ikke omfattes av unntakene i loven, sier Finboe Svendsen.

Konklusjonen er at fire arbeidstakere med tittel manager og senior manager ikke har en særlig uavhengig eller ledende stilling, og at de dermed ikke kan unntas fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Ernst & Young AS må dermed sørge for en ordning som er innenfor arbeidstidsbestemmelsene for disse fire medarbeiderne.

 

Les mer om pålegg til Ernst & Young om arbeidstidsbestemmelsene hos Arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse