Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Vil ha bedre sikring

Arbeidsdepartementet vil ha tiltak for bedre ranssikring av bussjåfører. Kontantfri kollektivtrafikk kan være ett alternativ.

- I løpet av 2009 var det 15 buss- og trikkeran i norske byer. 
Dette er en type kriminalitet som skaper generell utrygghet, både for sjåfører og passasjerer, 
og vi trenger en bred vurdering av tiltak for å bedre sikkerheten, sier statssekretær Jan-Erik Støstad (Ap) i Arbeidsdepartementet.
Departementet tok nylig initiativ til et møte med representanter for bussjåførene, arbeidsgiverne og berørte departementer for å drøfte problemet. Det skal nå settes ned en arbeidsgruppe for å kartlegge situasjonen og foreslå tiltak for å styrke sikkerheten.

 

Du finner mer om bedre sikring av bussjåfører hos Stavanger Aftenblad.
Annonse Annonse Annonse