Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Kurs


HMS-Sertifisering

Norsk Kvalitetsforum AS og AOF Norge har i samarbeid utviklet et unikt, nytt , spennende og lønnsomt konsept for frivillig HMS-sertifisering.

Bedrifter og virksomheter vil gjennom HMS-sertifiseringen kunne dokumentere at man forholder seg til lov og forskrifter på HMS-området. Etter gjennomført sertifiseringsprosess utsteder AOF Norge og Norsk Kvalitetsforum HMS-sertifikat og årsoblat.

Et godt arbeidsmiljø har mange ansikter. 
Blant annet økt lønnsomhet, trivsel, glede, engasjement og overskudd både mentalt og forretningsmessig. Ved å bli sertifisert vil man kunne bruke dette aktivt i markedsføringen, for eksempel ved innsalg av varer og tjenester til eksterne firmaer. 
Det vil også være et kvalitetsstempel i forbindelse med anbud og ikke minst ovenfor tilsynsmyndighetene. 
En ekstragevinst er at virksomheten vil få et mer bevisst forhold til HMS og samarbeidet mellom ansatte og ledelse forsterkes.

 

Les mer på HMS-Sertifisering.no, last ned brosyre og/eller ta kontakt for en uforpliktende prat.

 
Annonse Annonse Annonse