Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Workshop om CLP

Gratis seminar om verktøy for utarbeidelse og sending av melding om klassifisering og merking av kjemiske stoffer den 6. oktober.
Rødt eple

Fra 1. desember 2010 er framstillere og importører pliktige til å melde klassifisering og merking av sine stoffer til Det europeiske kjemikaliebyrået, ECHA.
For å vise deg hvilke verktøy som finnes, og hvordan de skal brukes, arrangerer Klima- og forurensninsgdirektoratet (Klif) i samarbeid med ECHA, Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) seminar onsdag 6. oktober fra 12.00-15.00.

Du finner mer informasjon og program for seminaret finner du hos Klima og forurensningsdirektoratet.

 
Annonse Annonse Annonse