Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Norge og Kina innleder samarbeid om arbeidstilsyn

Statsråd Hanne Bjurstrøm har undertegnet samarbeidsavtale mellom Norge og Kina om arbeidstilsyn og håndheving av reglene for helse, miljø og sikkerhet.
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm

– Vi ønsker å dele vår kompetanse på arbeidsmiljø og samtidig lære av andre. 
Målet for samarbeidet mellom Norge og Kina er å styrke arbeidstilsynet og bidra til å utvikle regelverk for helse, miljø og sikkerhet i kinesisk arbeidsliv, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Avtalen som ble undertegnet i Beijing, innebærer at Norge og Kina skal samarbeide blant annet gjennom tilsynsaktiviteter, utveksling av personell, seminarer og opplæring.

 

Du kan lese mer om den norsk/kinesiske samarbeidsavtalen om HMS hos Arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse