Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Kvikksølvet flyter fritt på oljeplattformen

Dagbladet publiserer bilder som viser flytende kvikksølv som ble oppdaget under demontering av en ventil på Ekofisk.
Fareskilt

- Kvikksølv er en alvorlig miljøgift. Å redusere utslipp er derfor høyt prioritert fra SFTs side, sier assisterende avdelingsdirektør Anne Mari Opheim i kjemikalieavdelingen i SFT til Dagbladet.no.
Hun viser til at det er innført norsk forbud mot kvikksølv i produkter.

Oljeselskapet ConocoPhillips bekrefter kvikksølvfunnet.
- Kvikksølv forekommer naturlig i olje og gass, og ConocoPhillips har systemer for å overvåke dette. Vi opererer og følger gjeldende lov- og regelverk innen arbeidsmiljø, ytre miljø og avfallshåndtering, sier informasjonssjef Ingvar Solberg i ConocoPhillips til Dagbladet.no.

 

Les mer om kvikksølvfunnet på Ekofisk hos Dagbladet.no
Annonse Annonse Annonse