Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Biodrivstoff er verst - vind er best

Forskning viser at vind er den aller mest miljøvennlige alternative energikilden, mens biodrivstoff er verst av alt.
Vindmølle

Stanford-professor Mark Jacobson har studert hvilke av de foreslåtte alternative energikildene som er best i et miljøperspektiv, og resultatene er interessante.
Jacobson, som også er leder av energiprogrammet ved universitetet, har vurdert hver enkel energikilde opp mot hvor store klimagassutslipp det vil føre til om slik energi skal brukes i hele USAs kjøretøypark.
Resultatene fra studien, som er publisert i tidsskriftet Energy and Environmental Science viser at den verste energikilden slipper ut omtrent 1000 ganger mer enn den beste.

 

Du finner hele denne saken om Biodrivstoff i et miljøperspektiv hos Teknologisk Ukeblad.www.tu.no/energi/article195892.ece
Annonse Annonse Annonse