Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


LO med ny HMS undersøkelse

På oppdrag fra LO har Fafo undersøkt HMS-tilstanden i norsk arbeidsliv. Rapporten HMS-tilstanden i Norge 2007 blir presentert for media mandag 23. juni

Undersøkelsen bygger på en bredt anlagt spørreundersøkelse blant norske arbeidstakere høsten 2007. Den er en oppfølging av en tidligere undersøkelse gjennomført av SINTEF på oppdrag fra LO i 2001 (Torvatn og Molden 2001). Rapporten sammenligner tilstanden i 2007 med 2001 på områder som fleksibilitet i arbeidshverdagen, forholdet til kunder, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, stress, utslitthet mv, og inneholder også en del spørsmål som ikke ble stilt i 2001.

Mer informasjon finner du på LOs nettsider.
Annonse Annonse Annonse