Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Fortsatt nødvendig med kontroll av BHT

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeidstilsynet har undersøkt forholdene rundt bedriftshelsetjenestenes rolle og innsats i virksomhetene. Resultatene er sprikende
Måler hjernen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeidstilsynet har gjennomført et samarbeidsprosjekt som ser på bedriftshelsetjenestenes rolle og innsats i virksomhetene.
Resultatene viser at virksomhetene sier de prioriterer arbeidsmiljø- kartlegginger og overvåking av arbeidshelse i større grad enn hva BHT erfarer at de gjør.
På spørsmål om hvem som leverer tjenester innenfor kartleggings- og informasjonstjenester er bildet snudd. BHT sier de leverer aktuelle tjenester i større grad enn hva virksomheten oppfatter.
BHT og virksomhetene mener imidlertid at BHT bidrar på dialogmøter i vesentlig større grad (65 -75 prosent) enn hva Arbeidstilsynets inspeksjon viser (32 prosent).

 

Du finner mer om bedriftshelsetjenestens rolle og innsats hos Ledernett.no
Annonse Annonse Annonse