Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Seminar: Tøffe tider krever kloke ledere

Hva kreves for å bli en klok leder? Kan læren om de klassiske dydene og dødssyndene brukes for å se nye muligheter i tøffe tider? Hvordan sikre at gode avgjørelser blir tatt når presset fra alle kanter utfordrer ledere?
Klokt lederskap

Foranledningen for seminaret er utgivelsen av boken Klokt lederskap - mellom dyder og dødssynder av Paul Otto Brunstad.

 

Seminaret er gratis, varer fra 0815 - 1000, det serveres frokost og her finner du program, mer informasjon og mulighet for å melde deg på.
Annonse Annonse Annonse