Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Bommer med tiltak

Myndighetene satser mye på å bruke gradert sykmelding for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet. Men ordningen brukes minst av de gruppene der frafallet er størst, viser nytt forskningsprosjekt.
Vondt i hodet

- Graderte sykmeldinger blir oftest gitt til ledere og akademikere, som har minst risiko for å falle ut av arbeidslivet. Mulige årsaker kan være at det er lettere å tilrettelegge for disse gruppene eller at arbeidsgiverne prioriterer dem når de tilrettelegger. 
– De som har mest sykefravær er også de som oftest blir trygdet etter langtids sykefravær. 
Dette er ufaglærte, sjåfører, operatører og omsorgsarbeidere. Nå ser vi at arbeidstagere i disse yrkesgruppene er de som sjeldnest får graderte sykmeldinger. Da må man vurdere om tiltaket er treffsikkert nok. Det påpeker Solveig Osborg Ose ved stiftelsen SINTEF i Trondheim, på bakgrunn av et omfattende forskningsprosjekt hun har ledet.

 

Du kan lese mer om tiltak som bommer hos Aftenposten.
Annonse Annonse Annonse