Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


For hårete IA-mål?

To av tre mål for inkluderene arbeidsliv er ikke innfridde ved avtaleperiodens utløp, viser Sintef-rapport.
Dame tegner graf liten

- Noen ganger må vi jobbe for å strekke oss etter målene, men de må være såpass realistiske at vi er villige til å prøve, mener Trond Markussen, visepresident i NITO. 
Bare ett av tre mål for inkluderende arbeidsliv (IA) er innfridd, når andre avtaleperiode mellom regjeringen og arbeidslivsorganisasjonene går mot slutten. Det er målet om økt pensjonsalder som er nådd. Siden 2001 har forventet pensjonsalder økt med et halvt år for personer over 50 år, og delmålet er dermed nådd.
- Intensjonene med IA-avtalen er god, selv om rapporten fra Sintef viser at ikke alle mål er nådd. IA-bedrifter har oppnådd forbedring fordi de tenker inkludering og implementerer dette i sine HMS-prosedyrer, mener Trond Markussen.

 

Du finner hele denne saken om "hårete IA mål" hos NITO.no
Annonse Annonse Annonse