Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Disse yrkene har høyest kreftrisiko

Jobben din kan faktisk være en faktor som øker risikoen for at du får kreft, nå er det mulig å koble krefttype med yrkesvalg.
Vondt i hodet
Den noe høyere forekomsten av brystkreft blant sykepleiere enn i befolkningen generelt er årsaken til at Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Kreftregisteret nå har startet en omfattende undersøkelse om arbeidsmiljø og brystkreftrisiko.

Ifølge prosjektleder Jenny Anne Sigstad Lie er sammenhengen mellom nattarbeid og brystkreft noe av det man undersøker.

 

Du kan lese mer om yrkesvalg og kreftrisiko hos Klikk.no
Annonse Annonse Annonse