Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


- Algedyrking er klimaløsningen

Miljøstiftelsen Bellona vil fylle elver, innsjøer, tanker og bassenger med CO2-slukende alger i alle varianter. – En genial metode, sier Frederic Hauge.
Fredrik Hauge
Fredrik Hauge 

Under dyrkingen av algene bindes karbonet i CO2 som del av fotosyntesen.
Sluttproduktet kan lagres, tørkes og brukes til klimanøytralt biobrensel for kraftproduksjon. CO2 fra denne prosessen blir deretter deponert.

Frederic Hauge er forberedt på bli latterliggjort, men har klokkertro på konseptet. Han henviser til at folk lo da Bellona snakket om CO2-fangst fra gasskraftverk for 15 år siden.
- Bare vent, algedyrking kommer til å prege klimadebatten framover, sier Bellona-lederen til Aftenposten.

Mer om dette finner du hos Teknisk Ukeblad
Annonse Annonse Annonse