Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Blod, slit og tårer

Midtveis i reformperioden knaker NAV-byggverket i sammenføyningene. Entusiasme og begeistring er i ferd med å bli avløst av frustrasjon og stress.
elg

elgNAV-kontoret i Frogner bydel i Oslo er et av de største som hittil er etablert. I den prektige murbygningen til gamle Oslo Lysverker har ca 110 ansatte tilhold. De betjener bortimot 50 000 brukere.
Aetat, trygdekontoret og sosialkontoret ble «spleiset» til ett NAV-kontor med brask og bram 3. desember i fjor, en begivenhet de aller fleste så fram til.
Begeistringens rus er avløst av frustrasjon og stress. En fredag i februar ble fire ansatte sykemeldt.
Verneombud ved NAV–Frogner, Aina Holum Karlsen, konstaterer at det er mye frustrasjon og stress på arbeidsplassen.
– På grunn av lite ressurser og alt som har blitt kastet over oss på kort tid, er det helt klart mye frustrasjon blant de ansatte. Folk er slitne og vi får flere og flere sykemeldinger, sier Karlsen.

Mer om denne saken finner du hos Aktuell
Annonse Annonse Annonse