Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Anstendig arbeidsliv

Regjeringen har lagt fram en fyldig stortingsmelding om forholdene i norsk arbeidsliv. Arbeidstilsynet skal styrkes, og det foreslås en rekke tiltak på ulike områder.
Arbeidsmiljøhumlen

Statsminister Jens Stoltenberg nevnte spesielt tre utfordringer med stikkord som begynner med bokstaven u da meldingen ble presentert fredag: Usosialt, utstøting og ufrivillig deltid. 
Sosial dumping er et problem i noen bransjer. 
Videre varsler regjeringen konkret handling for å redusere omfanget av ufrivillig deltid.

 

Du kan lese mer om den framlagte stortingsmeldingen hos Rogalands Avis.




Annonse Annonse Annonse