Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Med livet som innsats

For mange blir skadde eller døyr i ulukker på arbeidsplassen sin i Norge. Arbeidet for å unngå arbeidsulukker og arbeidsrelaterte sjukdommar må framleis ha høg prioritet.
Hjelmern under armen

Sjøl om vi i er komme langt i Norge i dette arbeidet, er det framleis langt att før vi kan sei at vi er nøgd med stoda. Kvart år døyr arbeidstakar i ulukker på jobben, og det er arbeidssituasjonar som gjev helseplager som kan føra til uførheit. Tal frå NOA (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljøe- og helse), syner at det har vore jamn nedgang av arbeidskadedødsfall frå om lag 100 i året på 1970 talet til no. Nedgangen ser ut til å ha stoppa opp til rundt 60 dødsfall i året. Det er 60 for mange.

NOA antar, med utgangspunkt i tilgjengelige registre, at det årleg skjer 90 000 skader i samband med ulukker på arbeidsplassen, og at om lag halvdelen fører til sjukefråvære. Desse tala er noko usikre. Det er enno ikkje heilt ut dekkande registreringar av arbeidsrelaterete skadar og dødsfall.

 

 

Se hele artikkelen Med livet som innsats hos Arbeidslivet.no
Annonse Annonse Annonse