Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Frustrerte og slitne hjelpere

Jeg kan ikke se på at kolleger blir totalt utslitt på grunn av for lav bemanning, sier tillitsvalgt på Desettunet i Åmodt, Ruth L. Storholm og ber virksomhetslederen om et hastemøte.
Plante i hånden - lite bilde

15 pasienter bor i dag på Desettunet i Åmot, alle med diagnosen senil demens. 
Det er tre mer enn det bemanningsplanen på institusjonen har tatt høyde for.
Ruth L. Storholm som er tillitsvalgt for hjelpepleierne, omsorgsarbeiderne, helsefagarbeiderne og assistentene, er alvorlig bekymret og har bedt ledelsen i kommunen om et møte.
– Hvis arbeidsgiveren vår hadde innsett at de tjener på å gi oss større grunnbemanning og større stillingsbrøker, ville vi oppnådd større tilfredshet og jeg tror også sykefraværet ville bli mindre, sier hun.

 

Les mer om frustrerte og slitne hjelpere hos Østlendingen.
Annonse Annonse Annonse