Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Priser arbeidsmiljø

2005 var sykefraværet på 20 prosent. I år er det redusert til 6,5 prosent. Sånt blir det pris av.
Blomster 1

Askim kommunes avdeling for eiendom og intern service tar helse, miljø og sikkerhet på alvor. Fredag ble de 85 ansatte (fra 15 ulike land) hedret med HMS-prisen 2008. Den deles ut til de som gjør seg ekstra fortjent blant kommunens 1.100 ansatte.
Prisen på 20.000 kroner og et diplom ble utdelt av ordfører Trygve Westgård under en tilstelning fredag. Prissummen er blitt til gjennom et samarbeid med KLP (Kommunal Landspensjonskasse).

 

Hele denne saken om prising av arbeidsmiljø finner du hos Smaalene.
Annonse Annonse Annonse