Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Tester ny ”sosial dumping”-ordlyd

Forskriften som skal bidra til å bekjempe ”sosial dumping” i forbindelse med offentlige innkjøp, har ikke funnet nåde for EFTAs overvåkingsorgan (ESA).
Gutta tar pause

Arbeidsdepartementet her hjemme gjør nå forsøk på å finne formuleringer som gjør at den likevel kan slippe gjennom nåløyet. ESA har signalisert at de kan vente med neste skritt i saken til et nytt ukast foreligger. Og departementet har sendt ut en ”prøveformulering”, som de mener ESA kan godta. 
I motsatt fall venter etter alt å dømme EFTA-domstolen.

 

Du kan lese mer om nye formuleringer om sosial dumping hos Doffin.
Annonse Annonse Annonse