Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Kurs


Yorkshireskolen, noe for deg?

Behovet for å kunne engelsk i faglig sammenheng bare vokser i forbindelse med økt globalisering.
Jente2

Grensen mellom privat og offentlig virksomhet utviskes kontinuerlig, slik at tillitsvalgte i nesten alle bransjer opplever samme behovet. I de siste årene har etterspørselen etter Yorkshireskolen vært så stor at vi setter opp to kurs igjen i år!

Målet med kurset er at deltakerne skal få:
- Muntlig og skriftlig trening i engelsk språk
- Økt ordforråd innenfor faglig og politisk engelsk
- Kjennskap til engelsk fagbevegelse og den politiske situasjonen i England
- Muligheten til å sammenlikne norske og engelske forhold
- Oppleve et engelsk sosialt- og kulturelt miljø.

 

Du finner mer informasjon om Yorkshireskolen, du kan også kontakte Josephine.bakke@aqof.no  

 
Annonse Annonse Annonse