Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Kurs


Fellesseminar på Verdens arbeidsmiljødag 28. april

LO, NHO, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet inviterer tl konferanse om og for et godt arbeidsmiljø.
Tommelen opp nr 2

Betydningen av et godt arbeidsmiljø er også fremhevet i den nye avtalen om et inkluderende arbeidsliv.

Konferansen som finner sted på Oslo kongressenter Folkets hus, vil gi et bilde av arbeidsmiljøsituasjonen i Norge og arbeidsmiljøutfordringene sett med myndighetenes og partenes øyne. Konferansen vil også gi eksempler fra virksomheter som har lyktes med å ta tak i arbeidsmiljøutfordringene, og vise hvordan det kan gjøres.  Virksomhetseksempler vil vise gevinstene av et godt arbeidsmiljø for ansatte som trives og  for virksomhetenes økonomi.

 

 

Målgruppe: Konferansen er for ledere, verneombud, tillitsvalgte og andre som er involvert i eller opptatt av arbeidsmiljø og/eller IA-arbeid.

 

Konferansen er gratis. Begrenset antall plasser.

Påmeldingsfrist: 14. april 2010

 

 

Les mer om programmet, påmelding og kontaktpunkter på STAMIs nettsider
Annonse Annonse Annonse