Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Lover og forskrifter


"Barnas arbeidsmiljølov"

1. april 2003 trådte et nytt kapittel i opplæringsloven i kraft. Kapitlet har blitt omtalt som "barnas arbeidsmiljølov" og gir alle elever i grunnskoler og videregående skoler lovfestet rett til "eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring".

Det er skolene og kommunene som har ansvaret å følge opp loven. Staten skal føre tilsyn med dette, og oppgaven er delegert til Fylkesmannen. Kunnskapsdepartementet er overordnet myndighet.

Arbeidstilsynet har ingen oppgaver eller myndighet i forhold til disse bestemmelsene. Klager på skole og kommunes håndtering av barnas arbeidsmiljø skal derfor rettes til Fylkesmannen i det aktuelle fylket.

Du finner lovteksten hos Lovdata.
Annonse Annonse Annonse