Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Høy beredskap på arbeidsmiljøet

En fremtidsrettet arbeidsmiljølov er vår viktigste folkehelselov, konstaterte arbeidsminister Hanne Bjurstrøm foran en fullsatt sal i Folkets Hus i anledning verdensdagen for et godt arbeidsmiljø.
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm

For andre gang markeres i Norge verdensdagen for et godt arbeidsmiljø. 
Det er FNs arbeidsorganisasjon ILO som har oppfordret alle medlemsland til å vie oppmerksomhet til hvordan vi har det på jobben.
Ute i verden godtar mange uanstendige arbeidsvilkår i ren desperasjon. 
Bare i EU-området døde 5 580 mennesker i arbeidsulykker i 2010. 
På verdensbasis anslås tallet til over 2 millioner.
– Også vi har vårt å stri med. 46 døde i arbeidsulykker i Norge i løpet av fjoråret, og det er 46 for mange. Bak hver ulykke finnes en årsak. Derfor må lovverk og regelverk være strengt. 
Vi må ikke hvile, men ha høy beredskap på arbeidsmiljøet, sa arbeidsministeren.
For første gang skal det legges fram en egen stortingsmelding om arbeidsmiljøet, også fordi et trygt og godt arbeidsmiljø er et produktivt miljø, ifølge Bjurstrøm. 
Ulike forhold blir nå kartlagt og dokumentert, innspill kommer fra forskningsinstitutter og tilsyn.

 

Du kan lese mer om høy beredskap på arbeidsmiljø hos FriFagbevegelse.no
Annonse Annonse Annonse