Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Den store folkeplagen

Anslagsvis koster sykefravær knyttet til muskel- og skjelettplager det norske samfunnet 40-50 milliarder årlig i direkte og indirekte utgifter. Er folks helse i ferd med å gå helt i hundene?
Dame leser notat

 løpet av livet får omkring 80 prosent plager med ryggen, og til enhver tid er 15-20 prosent av befolkningen plaget med ryggen. 50 – 60 prosent får nakkeplager i løpet av livet. Rundt halvparten av alle norske kvinner blir benskjøre etter menopausen.

 - Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi skal behandle muskel- og skjelettplager. Det ville spart mange mennesker for lidelser, og samfunnet for store summer.

- Muskel- og skjelettplager koster mest, og rammer flest, men får likevel bare seks prosent av Norges forskningsråds midler, mens kreft, psykiske lidelser og hjerte/kar-sykdommer hver stikker av med 30 prosent, forteller professor i allmennmedisin Even Lærum ved Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (Formi).

 

Les mer om de store kostandene forbundet med muskel og skjelettplager hos Arbeidervern.
Annonse Annonse Annonse