Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Fravær blir nærvær

Komplett AS hadde på det høyeste over 10 prosent sykefravær. Nå er fraværet drastisk redusert. Målet er en halvering.
Blomster 1

Coach, veileder og personalutvikler Terje Fosengen i Komplett tror flere faktorer har bidratt til den positive utviklingen.
– Spesielt siden i fjor sommer har vi hatt stor intern oppmerksomhet rettet mot fraværet – både det egenmeldte og det legemeldte. Bedriften har satt inn store ressurser på forebygging av fysiske belastninger og monotont rutinearbeid som i lengden kan virke kjedelig og lite utfordrende. 
Vi bruker mye tid på trivselsfremmende tiltak og å skape et trygt psykisk arbeidsmiljø, sier Fossengen. Han understreker betydningen av et godt miljø og tett oppfølging.

 

Les mer om fravær som blir nærvær hos Sandefjord Blad. 
Annonse Annonse Annonse