Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Løste strid om verneombud

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm kunne fortelle landsmøtet i Arbeidsmandsforbundet at regionale verneombud er på plass i renhold og blir formelt ansatt i Arbeidstilsynet.
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm

Dette ble godt mottatt av møtet, men etter det LO-Aktuelt erfarer er det ulike synspunkter blant tillitsvalgte om dette med ansettelsesforholdet. 
Regionale vernombud i bygg og anlegg er ansatt i forbundene.
Det har vært sterk motstand fra NHO sentralt mot ordningen, og det ligger nok en del møter på bakrommet forut for denne løsningen.

Erna Hagensen er svært glad for at de regionale vernombudene i renhold nå kommer på plass.

 

 

 

Du kan lese mer om regionale verneombud i renholdssektoren hos Arbeidsmanden.

 

 

Dette er godt politisk håndverk, kommenterer LOs nestleder Tor Arne Solbakken.
Annonse Annonse Annonse