Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Enige om å være uenige

Styret i Enova innrømmer at det har vært ledelsesutfordringer i selskapet, men går ikke med på at det har vært mobbing eller trakassering.
Blømster i skoen

Styret og Husforeningen i Enova har nå inngått en avtale som gjør at partene skal legge uenighetene om arbeidsmiljø bak seg.
Påstander om mobbing som kom i 2007, førte til slutt at daværende administrerende direktør Eli Arnstad trakk seg.

 

Du kan lese hele denne hisorien om mobbepåstander i Enova hos Teknologisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse