Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Kurs


HMS-kurs på flere språk

Elementær grunnleggende sikkerhetsopplæring (EGS) er et nytt og spennende kurskonsept fra AOF.
EGS
Kurset går over en dag og er som navnet tilsier et grunnleggende sikkerhetskurs. Materiell til kurset er læreboken ”Sikkerhet på arbeidsplassen” utarbeidet av Angerman AS med identisk norsk, engelsk, polsk og litauisk tekst samt arbeidsoppgaver på alle fire språk.
 
Læreboken inneholder også en firespråklig illustrert ordliste for navn på utstyr m.v.
De primære målgruppene for kurset er nykommere på det norske arbeidsmarkedet som eksempelvis arbeidsinnvandrere, gjestearbeidere, arbeidssøkere og førstegangs arbeidstakere (ungdom o.a.), men også andre grupper vil kunne ha stor nytte av opplæringen.
EGS innebærer klare fordeler på flere områder for både arbeidstaker, arbeidsgiver, utleier og innleier av arbeidskraft og argumenter i forbindelse med markedsføring av kurset vil eksempelvis kunne være:
•Sikkerhet settes på dagsorden i virksomheten
•Nye arbeidstakere vil kunne gjøre en bedre jobb
•Utleier av arbeidskraft vil kunne tilby bedre kvalitet på sine tjenester
•Innleier vil kunne få bedre kvalitet på personell, økt effektivitet og sikkerhet på arbeidsplassen
•Kunnskap bidrar til færre skader, redusert fare for ulykker, forebygger sykefravær og arbeidsstans

Dokumentasjon av opplæring, særlig viktig ovenfor politi, arbeidstilsyn og forsikringsselskap ved uhell/skader/ulykker.

 

For mer informasjon og bestilling av kurs, ta kontakt med nærmeste AOF avdeling på 813 00 303 eller via aofnorge@aof.no

 

 
Annonse Annonse Annonse